Thùng chứa C1

Giá : Liên Hệ

KT ngoài: 610x420x390 mm

KT trong: 580x388x382 mm