Thùng chứa C2

Giá : Liên Hệ

KT ngoài: 780x498x449 mm

KT trong: 742x495x422 mm