Thùng chứa B4

Giá : Liên Hệ

KT ngoài: 510x340x162 mm

KT trong: 460x304x160 mm