HS002 (52,5X35X5X15 CM)

Giá : Liên Hệ

Kích thước (External)
525 x 355 x 150 mm ± 10 mm