Hệ thống phân phối

  • Hệ thống phân phối Miền bắc: bao gồm các tỉnh thành miền bắc từ tỉnh Ninh Bình trở ra

Địa chỉ trụ sở: số 42/37 ngõ 67 Đức Giang – Long Biên – Hà Nội

Điện thoại: 0436.555.234 – Fax: 0438.272.324

Website: https://www.thietbicongnghiepanphu.com   –  Email: thietbicongnghiepanphu@gmail.com

  • Hệ thống phân phối Miền Trung: Bao gồm các tỉnh từ Thanh hóa trở vào tới tỉnh Bình thuận và thêm 5 tỉnh tây nguyên.

    Địa chỉ trụ sở: Số 25, Nguyễn Bá Phát, Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng

    Điện thoại:0905.566.038 – 0901.06.46.46

    Website: http://www.nhuaanphu.com.vn

  • Hệ thống phân phối Miền Nam: ( Đang setup )
  • Hệ thống  phân phối ngoài nước: ( Đang setup)