Thùng chứa A4

Giá : Liên Hệ

KT ngoài: 235x150x81 mm

KT trong: 210x135x74 mm