Thùng chứa A2

Giá : Liên Hệ

KT ngoài: 615x382x202 mm

KT trong: 572x344x196 mm