THÙNG SƠN (18-20 LÍT)

Giá : Liên Hệ

Kích thước (mm):

Nguyên liệu: PP chính phẩm

Màu sắc: