Thùng chứa C3

Giá : Liên Hệ

KT ngoài: 850x627x536 mm

KT trong:788x572x508 mm