Thùng chứa B8

Giá : Liên Hệ

KT ngoài: 520x424x220 mm

KT trong: 480x392x215 mm