Thùng chứa B5

Giá : Liên Hệ

KT ngoài:600x388x300 mm

KT trong: 535x346x290 mm