Thùng chứa B3

Giá : Liên Hệ

KT ngoài: 472x332x184 mm

KT trong: 420x298x178 mm