Thùng chứa B12

Giá : Liên Hệ

KT ngoài: 350 x 253.5 x 100 mm

KT trong: 312.5 x 220.4 x95 mm