Thùng chứa B11

Giá : Liên Hệ

KT ngoài: 630x420x100 mm

KT trong: 578x378x95 mm