Thùng chứa A8

Giá : Liên Hệ

KT ngoài: 354x210x143 mm

KT trong:300x180x136 mm