Thùng chứa A7

Giá : Liên Hệ

KT ngoài: 360x280x136 mm

KT trong: 300x241x130 mm