KPT01

Giá : Liên Hệ

Kích thước (External)
380 x 230 x 140 mm ± 5 mm