HT496T

Giá : Liên Hệ

Kích thước (+/- 10 mm): 1200 x 1000 x H 78

Trọng lượng (+/- 5 kg): 13 kg

Tải trọng tĩnh (kg): 3000 kg

Nguyên liệu: HDPE chính phẩm