HT480

Giá : Liên Hệ

Kích thước (+/- 10 mm): 1200 x 1000 x H 150

Trọng lượng (+/- 5 kg): 11 kg

Tải trọng tĩnh (kg): 4000 kg

Tải trọng nâng (kg): 1000 kg

Nguyên liệu: HDPE chính phẩm