HS025

Giá : Liên Hệ

Kích thước (External)
610 x 420 x 100 mm ± 10 mm