HS019

Giá : Liên Hệ

Kích thước (External)
610 x 420 x 310 mm ± 10 mm