HS016

Giá : Liên Hệ

Kích thước (External)
595 x 400 x 190 mm ± 10 mm