HS012 (50,5X35X21 CM)

Giá : Liên Hệ

Kích thước (External)
505 x 350 x 310 mm ± 10 mm