HS011(71,5×46,5×33 CM)

Giá : Liên Hệ

Kích thước (External)
715 x 465 x 330 mm ± 10 mm