Thùng chứa B1

Giá : Liên Hệ

KT ngoài: 630x420x200 mm

KT trong: 578x378x190 mm