Thùng chứa A6

Giá : Liên Hệ

KT ngoài: 238x152x124 mm

KT trong: 218x126x118 mm